مقالات

انتخاب گروه :

تفاوت سیلیکون اسیدی و سیلیکون خنثی
۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۵

درزگیر سیلیکون اسیدی چیست؟

درزگیر سیلیکون اسیدی به درزگیری گفته می شود که هنگام خشک شدن و چسبیدن اسید آزاد می کند و با توجه به بوی سرکه غلیظی که دارد به راحتی قابل تشخیص است. 

درزگیر سیلیکون خنثی چیست؟

درزگیر سیلیکون خنثی به درزگیری گفته می شود که در هنگام خشک شدن و چسبیدن الکل یا مواد غیر اسیدی دیگر از آن متصاعد می شود. این درزگیر یا کاملا بدون بو بوده و یا بوی بسیار کمی دارد. 

تفاوت بین درزگیر سیلیکون اسیدی و درزگیر سیلیکون خنثی چیست؟

چنانکه گفته شد درزگیر سیلیکون اسیدی حاوی مواد اسیدی است و به همین دلیل برای استفاده روی برخی از سطوح مناسب نبوده و به آنها آسیب می رساند. برای مثال سیلیکون اسیدی ممکن است باعث تغییر رنگ سنگ های طبیعی شود، سطح برخی از فلزات را دچار خوردگی نماید و یا باعث ذوب شدن قیر شود. بنابراین توصیه می شود که برای سطوح حساس از درزگیر سیلیکون خنثی استفاده شود تا واکنش شیمیایی بین آنها باعث تخریب سطح نشود. 

معمولا در محیط آشپزخانه، حمام و دیگر مصارف داخلی ساختمان از سیلیکون اسیدی استفاده می شود زیرا سیلیکون اسیدی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر بوده و سرعت خشک شدن بیشتری نیز نسبت به درزگیر سیلیکون خنثی دارد.

در مقایسه باید گفت که سیلیکون خنثی نسبت به سیلیکون اسیدی قدرت چسبندگی، خاصیت پرکنندگی، خاصیت درزگیری و نفوذناپذیری بیشتری دارد و به همین علت گزینه بهتری برای مصارف خارجی ساختمان به شمار می رود.