مقالات

انتخاب گروه :

درزگیر چیست؟
۸ / ۴ / ۱۳۹۹
درزگیر چیست؟
درزگیر ماده ای است که برای پر کردن اتصالات بین موادی مانند: سیمان˓ شیشه˓ آلومینیوم و گچ بری ها و به طور کلی اتصالات موجود در ساختمان ها برای جلوگیری از اسیب های ناشی از فشار استفاده می شوند.
ویژگی های درزگیر خوب
انواع مختلفی از درزگیر با ویژگی های خوب در دسترس می باشند. ویژگی های اولیه و اساسی یک درزگیر خوب به شرح زیراست :

  • درزگیر باید اتصال قوی به مواد ساختمانی داشته باشد
  • درزگیر باید نرم باشد
  • باید انعطاف پذیر باشد
  • نباید تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار بگیرد
  • باید در برابر فشار وتنش مقاوم باشد
انواع درزگیر قابل استفاده در ساختمان

  • درزگیرهای بر پایه سیلیکون
  • درزگیرهای بر پایه اورتان
  • درزگیرهای بر پایه اکریلیک
  • درزگیرهای بر پایه پلی سولفید

از میان درزگیرهای بالا˓ درزگیرهای پلی سولفید در صنعت ساختمان بیشتر رایج هستند