• درزگیرها

درزگیر اكریلیك عمومی

درزگير اكريليك عمومي

درزگیر اكریلیك سیلیكونی شده دلفین

درزگير اكريليك سيليكونی شده دلفین