• ویتو

درزگیر سیلیکون ویتو

درزگیر سیلیکون عمومی اسیدی ویتو با قدرت و سرعت چسبندگی بسیار زیاد

نوارچسب کریستال ویتو

نوار چسب های کریستال ویتو

گان تزریق کاتریج ویتو

گان تزریق انواع سیلیکون و چسب های کاتریجی ویتو با کیفیت عالی

گان تزریق فوم ویتو

گان حرفه ای تزریق فوم ویتو

گان تزریق سوسیسی ویتو

گان تزریق بسته بندی سوسیسی ویتو

نوارچسب کاغذی

نوارچسب کاغذی با تحمل حرارت 80 درجه سانتی گراد